E-mail ons

secretariaat@rscdezuidwesthoek.nl

Bel ons

+31-624522881

Veilig sportklimaat

Gedragsregels:

RSC de Zuidwesthoek vindt het belangrijk dat leden, bestuur, trainers en vrijwilligers op een prettige en veilige manier met elkaar om gaan. Hiervoor volgen wij de gedragscode(s) zoals beschreven op https://centrumveiligesport.nl

Vertrouwenscontactpersoon:

RSC de Zuidwesthoek maakt gebruik van de diensten van de vertrouwenscontactpersonen van de KNWU, om zo aan dit belangrijke onderdeel van een veilig sportklimaat invulling te geven. Meer informatie, of zelf interesse in de rol van vertrouwenscontactpersoon, neem contact op met het bestuur.

Wil je contact opnemen met een vertrouwens contactpersoon, dit kan via:

vcp@knwu.nl

085-0701960

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Als je een klacht hebt over het gedrag van iemand binnen de vereniging, kun je contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon. Het kan een klacht over een medesporter zijn, een trainer, een begeleider, een vrijwilliger of een ouder.

Je klacht kan gaan over pesten, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, agressie; eigenlijk over alle gedrag waardoor je je niet prettig en veilig voelt bij het sporten.

De vertrouwenscontactpersoon luistert  goed naar je verhaal en bekijkt samen met jou hoe het probleem het best kan worden aangepakt. Als je het probleem daarna zelf kunt oplossen, prima; als je er hulp bij nodig hebt, kan dat ook worden besproken.

De vertrouwenscontactpersoon bekijkt met jou welke stappen je kunt nemen, of denkt met je mee wie jou zou kunnen helpen. Het kan zijn dat je met de betreffende persoon in gesprek gaat, of met je trainer of het bestuur. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon je verwijzen naar een andere persoon of hulpverlener, of naar de vertrouwenscontactpersoon van de KNWU of de NOC*NSF. Bij een strafbaar feit wordt de politie betrokken.

De naam vertrouwenscontactpersoon zegt het al: je kunt die persoon in vertrouwen iets vertellen. De vertrouwenscontactpersoon helpt je op weg. Jij beslist wat er verder met jouw probleem gebeurt. De vertrouwenscontactpersoon doet daarna een anonieme terugkoppeling naar het bestuur.

Buitencode voor sporters in de natuur:

Fietsend, wandelend, hardlopend, mountainbikend of te paard. Steeds meer mensen genieten, ieder op zijn/haar eigen manier, van de natuur. De ene beleving is niet beter of slechter dan de ander. Toch zijn er soms irritaties.

Om te zorgen dat iedere sporter respectvol omgaat met elkaar én de natuur, is er de Buitencode.

De Buitencode bestaat uit vijf simpele regels en geldt voor mountainbikers, ruiters, wandelaars, hardlopers, trailrunners en vissers:

  1. Respecteer de natuur
  2. Houd je aan de toegangregels
  3. Geef elkaar de ruimte
  4. Wees vriendelijk
  5. Spreek elkaar aan

Buitencode voor sporters in de natuur | Natuurmonumenten

Buitencode voor sporters in de natuur